Koppeling Atlassian Jira met AFAS projecten

We halen werksoorten en projecten op naar Atlassian Jira en zetten de nacalculatie regels terug naar AFAS.